Hirdetések 2021. február 14-én

Február 17-én, hamvazószerda. Ezen a napon Vilmos atya 18 órakor szentmisét tart. Megáldja az előző évben megáldott barkaágak elégetéséből nyert hamut és hamvazkodhatunk. Ez a nap a nagyböjti idő kezdete.
Hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjtöt tartunk. Háromszor étkezünk és egyszer lakunk jól és nem fogyasztunk húst.

A nagyböjtben péntekenként böjtölünk és tartózkodunk a hús fogyasztásától is, valamint ezen a napon a szentmise előtt fél órával (17:30) keresztutat járunk.

Már előre jelezzük, hogy nagyböjt 5. vasárnapján (március 21-én) a betegek
szentségében részesülhetünk. Mivel tiszta lélekkel járulhatunk e szentséghez, előtte végezzük el szentgyónásunkat.

Templomunkban a szentmisék és a szentségimádások a megszokott időben lesznek.
Hétfőn reggel ¼ 8 órakor kezdődik a szentmise,
Csütörtökön 18 órától, szombaton pedig 17 órától szentségimádás;
Pénteken és szombaton a szentmise 18 órakor kezdődik;
Vasárnap 12 órakor.

A következő vasárnap gitáros mise lesz.

A szentmiséken a felajánlásra szánt adományokat továbbra is az álló perselybe szíveskedjenek betenni.

Kérjük a híveket, hogy a bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítőt belépéskor használják,
viseljenek maszkot és a nem családtagok tartsanak egymástól 1,5 méteres távolságot.
Továbbra is kérjük, hogy a szentmisében a kézfogást mellőzzék és az áldoztatás továbbiakban is kézben legyen.

Kérjük kedves testvéreinket, hogy vásároljanak a heti kiadványokból (Keresztény Élet, Új Ember), vigyenek belőle, valamint a februári Adoremusból is, hogy ne maradjon meg.

Gyónási lehetőségek:
• Márton atyánál előzetes időpont egyeztetéssel.
•  Mariusz és Vilmos atya a szentmisék előtt gyóntat.

Isten áldását és oltalmát kérjük egyházközségünk minden tagjára!

 

 
 

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.