Dávid Zoltán bejegyzései

Hirdetések 2021. február 14-én

Február 17-én, hamvazószerda. Ezen a napon Vilmos atya 18 órakor szentmisét tart. Megáldja az előző évben megáldott barkaágak elégetéséből nyert hamut és hamvazkodhatunk. Ez a nap a nagyböjti idő kezdete.
Hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjtöt tartunk. Háromszor étkezünk és egyszer lakunk jól és nem fogyasztunk húst.

A nagyböjtben péntekenként böjtölünk és tartózkodunk a hús fogyasztásától is, valamint ezen a napon a szentmise előtt fél órával (17:30) keresztutat járunk.

Már előre jelezzük, hogy nagyböjt 5. vasárnapján (március 21-én) a betegek
szentségében részesülhetünk. Mivel tiszta lélekkel járulhatunk e szentséghez, előtte végezzük el szentgyónásunkat.

Templomunkban a szentmisék és a szentségimádások a megszokott időben lesznek.
Hétfőn reggel ¼ 8 órakor kezdődik a szentmise,
Csütörtökön 18 órától, szombaton pedig 17 órától szentségimádás;
Pénteken és szombaton a szentmise 18 órakor kezdődik;
Vasárnap 12 órakor.

A következő vasárnap gitáros mise lesz.

A szentmiséken a felajánlásra szánt adományokat továbbra is az álló perselybe szíveskedjenek betenni.

Kérjük a híveket, hogy a bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítőt belépéskor használják,
viseljenek maszkot és a nem családtagok tartsanak egymástól 1,5 méteres távolságot.
Továbbra is kérjük, hogy a szentmisében a kézfogást mellőzzék és az áldoztatás továbbiakban is kézben legyen.

Kérjük kedves testvéreinket, hogy vásároljanak a heti kiadványokból (Keresztény Élet, Új Ember), vigyenek belőle, valamint a februári Adoremusból is, hogy ne maradjon meg.

Gyónási lehetőségek:
• Márton atyánál előzetes időpont egyeztetéssel.
•  Mariusz és Vilmos atya a szentmisék előtt gyóntat.

Isten áldását és oltalmát kérjük egyházközségünk minden tagjára!